Fanšízing - podnikejte s námi

Co si mám představit pod pojmem franšízing?
Franchising (franšízing) je distribuční systém, jehož prostřednictvím se uvádějí na trh výrobky, služby nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci franšízora s jeho právně a finančně samostatnými a nezávislými firmami franšízantů. To znamená, že každý podnikatel (franšízant), využívající franšízingu jako způsobu svého podnikání, je po celou dobu svým pánem a vlastníkem firmy. Musí ale samozřejmě dodržovat podmínky a plnit závazky vyplývající ze smlouvy s franšízorem. Naopak zase získává řadu výhod pro své podnikání.

Spolupráce formou franšízingu přináší partnerům zejména silné zázemí kvalitní a zavedené značky, nepostradatelné a dlouhými zkušenostmi podložené know-how, reklamu s celorepublikovým dosahem i průběžné vzdělávání zaměstnanců. Mezi další oceňované výhody patří i konzultační a poradenské služby servisních organizací a jednotná marketingová podpora.

Z historie franšízingu: Původně šlo o středověké poskytování feudálních privilegií k výrobě nebo prodeji, dnes nazývaných franšíza, koncese nebo licence. Stále se totiž jedná o pronájem práv k podnikání (výrobě, distribuci nebo službám). Za první případ franšízy se pokládá výroba šicích strojů Singer. Kolébkou franšízingu jsou Spojené státy, kde tímto způsobem na přelomu 19. a 20. století vznikala síť amerických benzinových pump. Dalšími průkopníky franšízingu byly např. výrobci nápojů, aut, sítě motelů apod. V současné době existuje asi 16 tisíc franšízových koncepcí, značek a sítí. V České republice působí cca 150 různých franšízových značek.

Podpora pro franchisanty
Provozní příručka, školení, trénink,
Provozní poradenství,
Manažerské poradenství,
Finanční poradenství,
Marketingová podpora,
Podpory jsou poskytovány v průběhu celého franchisového vztahu,

Potřebná počáteční investice
Průběžný poplatek/ Royalties: 5%;
Marketingový poplatek: od 5,0 do 5,5%.

Základní požadavky
Franchisantem se může být pouze fyzická osoba (ne právnická);
Naše firma zajistí zpracování designu a vybavení provozovny ? kupuje franchisant;
Charakteristika provozoven jsou samostatně stojící budovy nebo součást existujících staveb (obchodní centra);

Základní požadavky na franchisanta:
Schopnost řídit a motivovat kolektiv,
Organizační schopnosti,
Připravenost aktivně řídit,
Flexibilita v rámci regionu,

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktuje e-mailem info@dekoracni-samolepky.cz


Musíte vidět...

Facebook

Vyrobeno v ČR

Zásilkovna

Vzorky

Hodiny Central Style

Copyright © 2023 www.centralstyle.cz. Powered by Zen Cart. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.